Kontakta Kingservice

Telefon     +46 (0) 701 900823
E-post     anna@kingsservice.se
logga

Vision & Syfte

Vår vision

”Alla som arbetar med service ska känna sig enastående!”Vår mission

Att hjälpa unga människor och nya svenskar att skapa en bättre start i arbetslivet och vuxenlivet.

Vi vill medverka till trygga arbetsplatser där de kan utvecklas och etableras.

Att stödja ledare inom servicebranschen i att träna sina medarbetare så att de utvecklas och känner sig enastående.


Vårt syfte 

Att genom uppmuntran, inspiration, utbildning som leder till konkreta jobb ge nytt hopp och mod till unga människor och nya svenskar.

Att genom samtal och effektiva verktyg stärka och inspirera ledarskapet inom hotell- och restaurangbranschen.

Att genom diskussioner och engagemang belysa syftet med och vikten av den roll som servicepersonal har. Att tydliggöra samhällsnyttan och det hantverk som service- och matsalsarbete verkligen innebär, vilka kunskaper som krävs samt visa på de ekonomiska fördelar som kompetent personal ger.

Att få ut detta budskap i samhället och till alla i branschen, inte minst matsalspersonalen.

 
  • Kontakta Kingservice

    +46-701-900823
    anna@kingsservice.se