Kontakta Kingservice

Telefon     +46 (0) 701 900823
E-post     anna@kingsservice.se
logga

Till restauranger & hotell

Ett stort tack!

...till Dig , krögare, hotellchef, ledare inom service.
Jag vill börja med att tacka Dig för ditt hårda arbete, engagemang och iver som skapar underbara upplevelser och super viktiga arbetstillfällen varje dag!
Jag vill tacka alla ledare som står i fronten för den bransch som jag lärt mig så oerhört mycket i. Erfarenheter som gett grunder för livet…

Tack för outtröttlighet, omsorg och glädje! Tack för alla tuffa stunder så jag tvingats ta mig igenom. Tack för alla helt underbara tillfällen när vi skapat fantastiska känslor och möten för våra gäster. Så mycket tillfredställelse! TACK!

Precis som jag finns det hundratusentals som kan tacka Dig för en viktig pusselbit i deras liv, för ett år en period eller för ett helt arbetsliv.

Om vi får de som är aktiva inom service idag att känna sig välkomna, betydelsefulla, trygga, stolta och värda att satsa på kommer fler att stanna och fler att välja hotell- och restaurang, nu och i framtiden.

Vi kan öka möjligheten för hundratusentals ungdomar att lägga en bra grund för livet. Då ungdomsarbetslösheten är ett mycket allvarligt problem är servicebranschen oerhört viktig som den största arbetsgivaren för ungdomar!

Precis som varje människa är unik är också varje bransch unik. Hotell- och restaurangbranschen är helt unik med sina fantastiska möjligheter att träna och utveckla människor i flera olika egenskaper och erfarenheter som är viktiga för livet. Samtidigt har den en attraktionskraft med flexibilitet, tempo, atmosfär och direkta resultat!

Låt oss använda vår unicitet och styrka för att vara med att lösa en av vår tids största utmaningar!

Hotell- & restaurangbranschens möjlighet och utmaning…

Hotell- och restaurangbranschen har en lång historia kantad av fantastiska personer som öppnat sina hem, kök och härbärgen för människor med behov av mat, husrum, sällskap och trygghet. Gästfrihet och omsorg är själva grunden för vår verksamhet. Men historien innehåller också personer som missbrukat sin makt, utnyttjat och skadat andra och därmed även branschens anseende.

Servicebranschen, inte minst hotell och restaurang, besitter fantastiska styrkor av öppenhet, flexibilitet och enkelhet. Detta skapar unika möjligheter för många, inte minst unga och nya. De som inte har lång erfarenhet eller en högre utbildning kan här få chansen att lägga en grund för sin framtid. En bra start kan ge både starkare självkänsla, ansvarstagande, förmåga att klara sig på egen hand och inte minst att känna sig behövd och uppskattad. Viktiga förutsättningar för en positiv utveckling.

Med en god introduktion får ny personal och praktikanter redskap för en bra start på arbetsplatsen. De känner sig välkomna och har fått den information de behöver. Genom att kontinuerligt informera och uppdatera personalen så kan de bibehålla en hög kunskapsnivå och minimera eller till och med eliminera situationer där gäster ställer frågor som de aldrig eller alldeles för sent får svar på. Att satsa på sin personal kräver en god kommunikation men ofta är det svårt att hinna nå ut med information i tid.

Kingsservice är övertygade om att tydlig information och kommunikation i samarbete med personalen kommer att skapa många både kortsiktiga och långsiktiga fördelar för det specifika företaget men även för branschen som helhet. Vi ser detta som avgörande för att vi som bransch ska kunna nå de höjder vi önskar på en mycket bredare front än där vi är idag. Vi tror även att det kommer att ge ungdomar och nya svenskar bättre förutsättningar i sitt arbete både nu och i framtiden!
Vi ser det som vår uppgift att vara med och skapa dessa förutsättningar.


Varmt välkommen att höra av dig till oss! Vi ser fram emot att samarbeta med dig/er!

 
  • Kontakta Kingservice

    +46-701-900823
    anna@kingsservice.se