Kontakta Kingservice

Telefon     +46 (0) 701 900823
E-post     anna@kingsservice.se
logga

Inspiration

Ur Besöksliv 1/12 2014:

På ett område är besöksnäringen exceptionell när det gäller att suga åt sig nya personer – ingen annan näring är så bra på att anställa utrikesfödda.
– Av de arbetslösa individer som anställdes i besöksnäringen mellan 2007 och 2009 så var runt 25 procent utrikes-födda. Transport, som är en annan bransch som är en väg in för många utrikesfödda, ligger på cirka 16 procent. Det är helt fascinerande vilken integrationsmotor besöksnäringen är. Det är en jätteviktig bransch för att bryta utanförskap och få in utrikesfödda och unga arbetslösa på arbetsmarknaden och etablera sig i samhället, säger Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi och ansvarig för forskningsprojektet ”Besöksnäringens snabbväxare”.
Ur Besöksliv 1/12 2014:

Även Hanna Lövgren, universitetsadjunkt på Restauranghögskolan vid Umeå universitet, vill lyfta frågan om branschens eget ansvar för att få fler att söka sig till yrkena – och stanna. Hon har intervjuat lärare och elever på gymnasiets restaurang- och livsmedelsprogram, och bilden de ger av restaurangvärlden är tudelad. En del arbetsplatser är fantastiska på att ta hand om eleverna under praktiken. Andra missköter praktiken.

– Lärarna berättade att de varje år får flytta på elever som inte blir bra behandlade. Lärarna pratade också om att det är en ny generation elever på skolorna, som vet vad en kränkning är och inte tar det. De accepterar inte vad som helst. I utbildningen på skolan som jag undersökt har eleverna 900 praktiska timmar på skolan och 700 timmar ute på restaurang. Om arbetsgivarna då inte tar hand om eleverna fallerar det. Lärarna jag har träffat menar att branschen måste förstå sin roll, försöka höja statusen på yrkena och prata om jargongen i köken, säger Lövgren.
”En utmärkt arbetsplats karaktäriseras av att man känner förtroende för chefer och ledare, är stolt över det man gör och trivs med människorna man arbetar med.”
Robert Levering, grundare, Great Place to Work®
"Bokens omslag kanske gör att du köper den men det är innehållet som avgör om du läser klart den. - Din hemsida, interiör och meny kommer att övertyga mig att besöka din restaurang men det är vad som verkligen händer vid bordet som avgör om jag stannar länge, kommer tillbaka och dessutom berättar för andra om min upplevelse."
Anna Eriksson, Kingsservice
Vad gör en ledare trovärdig?
I en undersökning framgick att 84% tyckte att ärlighet var viktigast. 2/3 chefer ses inte som ärliga i sina medarbetares ögon. Varför? Brist på information, förmedling av kunskap och tydliga värderingar. Ledare är ofta personer som själva inte vill ha info serverad utan tänker att vill jag veta något tar jag reda på det själv. Sådan är ofta inte medarbetaren. Information är makt! Om en medarbetare upplever att någon annan har mer information känner den sig som mindre viktig.
Utdrag från föreläsning av Annika R Malmberg, framgångsexpert och mycket anlitad föreläsare inom företagsvärlden. Föreläsningen hölls på Personal & Chef mässan som Kingsservice besökte i Stockholm februari 2014.
Det som tar tid är människor. Skapa ett bra team. Våga ha mångfald. Våga kompetens. Ge tydliga råd och direktiv men låt de sedan springa. Extremt viktigt med starka värderingar. Tala ut dem. Sätt mekanismen som styr upp i alla enheter.

Jag ser positivt på ungdomar. Näringslivet bör och kan ta mer ansvar och komma m flera innovativa lösningar.
Beatrice Bondy under en intervju på Personal & Chef mässa i Stockholm. Beatrice är rådgivare till Jacob Wallenberg, Investor och Karl-Johan Persson, H&M.
 
  • Kontakta Kingservice

    +46-701-900823
    anna@kingsservice.se